ΚΥΣΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ

Η Κυστεοσκόπηση είναι μια από τις πιο σημαντικές διαγνωστικές ουρολογικές εξετάσεις. Γίνεται απλά , τις περισσότερες φορές με τοπική νάρκωση, που εγχέεται στην ουρήθρα. Το όργανο που χρησιμοποιούμε λέγεται Κυστεοσκόπιο. Η εξέταση διαρκεί 1' με 2' λεπτά και μπορεί να γίνει στο ιατρείο, εφ' όσον ο γιατρός είναι εξοπλισμένος με τον απαραίτητο εξοπλισμό. Εάν ο γιατρός διαθέτει στον εξοπλισμό του και κάμερα, τότε ο ασθενής έχει άμεση συμμετοχή σ΄συτήν, παρακολουθώντας την.

Κυστεοσκοπικός πύργος και Κυστεοσκόπιο

Η εξέταση διακρίνεται σε ένα πρώτο μέρος την ουρηθροσκόπηση (ΒΛΕΠΕ VIDEO), κατά την οποία γίνεται επισκόπηση της ουρήθρας και ένα δεύτερο μέρος, την Κυστεοσκόπηση, η οποία γίνεται αφού αλλαχθεί η οπτική που χρησιμοποιούμε. Το δεύτερο μέρος της εξέτασης είναι για να ελέγξουμε το εσωτερικό της κύστης.

Ενδείξεις για να υποβληθεί κάποιος σε Ουρηθροκυστεοσκόπηση: Οποιαδήποτε ανώδυνη μακροσκοπική ή μικροσκοπική Αιματουρία αποτελεί απόλυτη ένδειξη για την εκτέλεση της αλλά και οι συχνές ουρολοιμώξεις, το πυελικό άλγος. Άλλες φορές γίνεται γιατί χρειάζεται να διευκρινιστούν κάποια υπερηχογραφικά ευρήματα, όπως λιθίαση της ουροδόχου κύστης ή Υπερπλασία του Προστάτη ή η παρουσία εκβλαστήσεων.