Φωτο 1 Χειρουργικό τραπέζι με τα απαραίτητα Κυστεοσκόπιο και Pig Tail…