Τι είναι το PSA tot

Απρίλιος 2, 2021
xeirourgos ourologos andreas mavridis thessaloniki

Το PSA tot είναι μια εξέταση με την οποία μπορούμε να καταλάβουμε αν στον προστάτη υπάρχει κάποια φλεγμονή ή κάποια αρχόμενη νεοπλασία. Γίνεται με εξέταση αίματος, το πρωί νηστικός και αφορά τον προστάτη.

Δεν σημαίνει απαραίτητα ότι υπάρχει κακοήθεια στον προστάτη γιατί το PSA Tot είναι ανεβασμένο . Μια οξεία φλεγμονή του προστάτη ανεβάζει το PSA Tot πάνω από τα φυσιολογικά όρια .

To PSA Tot φαίνεται « φυσιολογικό », σύμφωνα με τις τιμές που παραθέτει το εργαστήριο, αλλά αυτή η φυσιολογική τιμή του PSA Tot μπορεί να είναι αποτέλεσμα κάποιου φαρμακευτικού σκευάσματος που υποδιπλασιάζει ψευδώς το PSA Tot .

Είναι μεγάλο λάθος οι ασθενείς να βλέπουν τις « φυσιολογικές τιμές », που υπάρχουν δίπλα από την τιμή του ασθενούς και να αποφασίζουν να μην πηγαίνουν στον ουρολόγο γιατί τους φάνηκε φυσιολογική η τιμή του.

Για περισσότερες και εκτενέστερες πληροφορίες δείτε στην σελίδα του προστάτη στην ιστοσελίδα του Ουρολόγου Χειρουργού κου Μαυρίδη Ανδρέα.

Posted in Άρθρα by Ανδρέας Μαυρίδης